Privacyverklaring

Op een rijtje.

In deze verklaring leggen wij graag uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doelstelling. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

INLEIDING

Op onze websites www.staycation.amsterdam en staycation-nederland.nl vindt u een aanbod van staycation packages. Op staycation.amsterdam betreft het alleen packages van hotels in en rondom Amsterdam. Op staycation-nederland.nl betreft het packages van hotels in heel Nederland. Beide websites hebben als doel om de bezoeker een overzicht te bieden van het aanbod van staycation packages die door middel van een aanvraagformulier direct bij het hotel kunnen worden geboekt. 

Voor het boeken van een package dient u het aanvraagformulier op de Staycation website in te vullen met de relevante gegevens; naam, aantal gasten, check-in en check-out datum, email, telefoonnummer en eventuele aanvullende informatie (verzoek/vraag). Deze aanvraag wordt direct naar het hotel gestuurd. Zij zullen uw aanvraag beantwoorden. U maakt de reservering dus ook rechtstreeks met het hotel. Op Staycation.Amsterdam en Staycation-Nederland.nl worden daardoor geen aanvullende persoonsgegevens met betrekking tot uw reservering verwerkt.

Om de kwaliteit van ons platform te waarborgen, vinden wij uw ervaring en feedback hierover heel belangrijk. Daarom, indien u een aanvraagformulier hebt gestuurd naar een of meerdere hotels, behouden wij het recht om u te vragen of uw aanvraag tot een reservering heeft geleid, alsmede naar uw ervaring met het hotel en ons platform. Wij gebruiken hiervoor de gegevens die u heeft opgegeven in het aanvraagformulier. 

Op beide Staycation websites kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe activiteiten of speciale aanbiedingen. Indien u zich hiervoor aanmeldt, zullen wij uw e-mailadres uitsluitend gebruiken voor het toezenden van deze nieuwsbrieven. Met het invoeren van uw e-mailadres geeft u Staycation.Amsterdam / Staycation-Nederland.nl dan ook toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres ter toezending van onze nieuwsbrieven. U kunt zich altijd weer uitschrijven, door op de afmeldlink te klikken in onze nieuwsbrief. 

Uw gegevens worden niet aan derde partijen ter beschikking gesteld, tenzij dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

Als hoteleigenaar, -manager of representative kunt u zich aanmelden om een staycation package te plaatsen op onze websites. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen. We vragen daarom om uw voornaam, achternaam, hotelnaam en e-mail adres op te geven. Deze gevraagde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om met u in contact te treden.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies van derden en onze eigen cookies om gepersonaliseerde advertenties te laten zien op onze en andere websites.

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren of verwijderen, gaat u naar allaboutcookies.org en het helpcentrum van uw browser.

VERWERKEN GEGEVENS 

Afhankelijk van de diensten die je gebruikt of vraagt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voornaam
 • achternaam
 • naam
 • aantal gasten
 • check-in datum
 • check-out datum
 • naam hotel
 • email adres
 • telefoonnummer
 • positie/functie binnen het hotel
 • door u aangeleverde informatie t.b.v. aanvraag package

DOELEINDEN

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u de mogelijkheid te bieden onze nieuwsbrieven te lezen en daarmee op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en speciale aanbiedingen m.b.t. Staycation.Amsterdam, Staycation-Nederland.nl en andere gelinieerde Staycation platforms.
 • Om met u in contact te treden naar aanleiding van uw aanmelding of verzoek tot contact via ons contactformulier of e-mail adres.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een aanvraag voor een Staycation Package in te dienen bij het door u gekozen hotel. Dit hotel ontvangt uw aanvraag en zal met u in contact treden.
 • Om bij het hotel te verifiëren of uw aanvraag tot een boeking heeft geleid.
 • Om u te vragen of uw aanvraag heeft geleid tot een reservering en u te vragen naar uw ervaring/feedback m.b.t. het hotel en ons platform.

GEGEVENS AAN DERDEN

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is om aan het door u ingediende verzoek te voldoen, of met uw toestemming of indien wij daartoe wettelijk zijn verplicht. 

BACK UP EN BEVEILIGING

Wij zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn, waardoor derden geen toegang hebben tot deze gegevens. Wij maken regelmatig een back-up van onze gegevens in geval van ICT problemen.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de benodigde gegevens. De gegevens worden afgeschermd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, waarbij we een standaard bewaartermijn hanteren van 2 jaar na inactief contact. Gegevens die wij langer moeten bewaren (wettelijk verplicht), zoals voor de belastingdienst, bewaren wij tot het daarvoor geldende wettelijke termijn.

INZAGE, CORRECTIE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JOUW GEGEVENS

U heeft onder bepaalde voorwaarden kunt u op basis van de AVG uw privacyrechten uitoefenen, zoals o.a. inzage, verbeteren, wissen.

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of over uw gegevens, neem contact met ons op:

E-mail: hello@staycation-nederland.nl

Telefoon: 020 2231111

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Mocht u klachten hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, neem met ons contact op.
Indien wij er niet samen uitkomen, kunt u contact opnemen met de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING & WIJZIGINGEN

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 april 2020. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, daarom verzoeken wij u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Laatste wijziging: 1 maart 2021